Regulamin strony internetowej

Postanowienia ogólne


Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI. Dedykowana jest  do użytku osób znajdujących się w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Zapoznaj się z Polityka Prywatności & Polityka Cookies


Prawa własności intelektualnej


Wszelkie prawa własności intelektualnej stanowią własność MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI  i jej produktach.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie
Niniejsza strona może zawierać odesłania do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt:

MTP Mati Trading Poland

Myśliwska 14

34-340 Jeleśnia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub przez formularz kontaktowy

Postanowienia końcowe


MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.