Polityka Prywatności

Ochrona informacji dla korzystających z naszej strony jest dla nas ważna! Podkreślamy, że dokładamy wszelkich starań aby korzystanie z naszej strony było bezpieczne. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości prosimy o kontakt znami przez formularz lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administratorem danych jest:

MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI z siedzibą w Jeleśni przy ulicy Myśliwskiej 14 identyfikujący się numerem NIP 5532432866 i numerem REGON 241014107.

Celem przetwarzania jest:

- umożliwienie kontaktu; powiadomienia o dostępności produktu oraz samym produkcie,

- przekazania informacji handlowych (materiałów prasowych, graficznych i handlowych dotyczy Państwa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie),

- przesłania próbek handlowych (dotyczy Państwa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie),

MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI przetwarza następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, adres e-mail, optymalnie adres dostawy i numer telefonu,                                                                                                                                    

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia nam kontakt z Panem/Panią.

Przysługujące prawa

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny - prosimy wtedy o zgłoszenie wycofania zgody kontaktując się z nami.   Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych osobowych oznacza, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Wniesienie sprzeciwu, czy ograniczenie przetwarzania nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W przypadku przeniesienia danych prosimy o kontakt z nami przez formularz kontaktowy – przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Pana/Panią tego żądania.

Zgodnie z naszym obowiązkiem nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań poinformujemy Państwa o podjętych przez nas działalniach.

Wszelkie żądania i zgłoszenia, czy wycofanie zgody  dotyczące danych osobowych prosimy zgłaszać do nas przez najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia:

e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

formularz kontaktowy

listownie MTP Mati Trading Poland ul. Myśliwska 14, 34-340 Jeleśnia 

telefonicznie 783 294 694                                                                                                                                                                                  

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procedury kontaktu.

Dane osobowe Państwa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych będą przetrzymywane do czasu usunięcia. Usunięcie danych może nastąpić na Państwa żądanie ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Dane osobowe poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.

MTP MATI TRADING POLAND PC&HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI może powierzać przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji w celu przygotowania zamówionych przesyłek handlowych, próbek handlowych towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących (ostatnie dotyczy Państwa, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).